Papier cellulose

   Vloeibare papiercellulose is stuifbestrijdingsmiddel in het bijzonder geschikt voor de zandgronden en

   bouwterreinen. De vaste papiercellulose betrekken we bij papierfabrieken. Dit is een milieuvriendelijk

en biologisch afvalproduct dat in eigen beheer (voor een constante kwaliteit) omgezet wordt in

vloeibare papiercellulose.

   Dit leveren we aan de diverse loonwerkers die dit op hun beurt uitrijden over het land. Hierbij gaat

het meestal om agrarische doeleinden bijvoorbeeld zandachtige (bollen)grond. Maar ook bij

bouwkundige projecten bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe baan bij schiphol, of het tijdelijk

afdekken van vervuilde (asbest)grond, eventueel is het mogelijk dit zelf te verzorgen.